Schleifer

Makita DGA 900 PTKX2 36V/2x18V Li-Ion Akku Winkelschleifer Brushless 230 mm im Transportkoffer + 2 x 5,0 Ah Akku + Doppelladegerät

Makita DGA 900 PTKX2 36V/2x18V Li-Ion Akku Winkelschleifer Brushless 230 mm im T …

Artikel-ID
13479

auf Lager, Versand bis 15:30

415,70 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 900 ZKX2 Akku Winkelschleifer Brushless 230mm 36V/2x18V im Transportkoffer mit Ezynut  - ohne Akkus u. Ladegerät

Makita DGA 900 ZKX2 Akku Winkelschleifer Brushless 230mm 36V/2x18V im Transportk …

Artikel-ID
12512

auf Lager, Versand bis 15:30

197,01 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 900 PMKX2 36V/2x18V Li-Ion Akku Winkelschleifer Brushless 230 mm im Transportkoffer + 2 x 4,0 Ah Akkus + Doppelladegerät

Makita DGA 900 PMKX2 36V/2x18V Li-Ion Akku Winkelschleifer Brushless 230 mm im T …

Artikel-ID
13474

auf Lager, Versand bis 15:30

415,70 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand


Makita DLW 140 Z Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm Solo - ohne Akku und Ladegerät

Makita DLW 140 Z Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm Solo - ohne Akku und …

Artikel-ID
14004

auf Lager, Versand bis 15:30

256,31 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DLW 140 M Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 4,0 Ah Akku - ohne Ladegerät

Makita DLW 140 M Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 4,0 Ah Akku - oh …

Artikel-ID
14344

auf Lager, Versand bis 15:30

410,75 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DLW 140 PM Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm+ 2x 4,0 Ah Akku und Doppelladegerät

Makita DLW 140 PM Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm+ 2x 4,0 Ah Akku und …

Artikel-ID
14345

auf Lager, Versand bis 15:30

473,12 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DLW 140 T Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 5,0 Ah Akku - ohne Lader

Makita DLW 140 T Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 5,0 Ah Akku - oh …

Artikel-ID
14346

auf Lager, Versand bis 15:30

426,59 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DLW 140 PT Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 5,0 Ah Akku und Doppelladegerät

Makita DLW 140 PT Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 5,0 Ah Akku und …

Artikel-ID
14347

auf Lager, Versand bis 15:30

488,96 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DLW 140 G Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 6,0 Ah Akku - ohne Lader

Makita DLW 140 G Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 6,0 Ah Akku - oh …

Artikel-ID
14348

auf Lager, Versand bis 15:30

488,96 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand


Makita DLW 140 PG Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 6,0 Ah Akku und Doppelladegerät

Makita DLW 140 PG Akku Trennschleifmaschine 2 x 18 V 355 mm + 2x 6,0 Ah Akku und …

Artikel-ID
14349

auf Lager, Versand bis 15:30

551,33 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 900 ZKX2 Akku Winkelschleifer 230 mm - 2x 18V im Transportkoffer + Spit Diamant Trennscheibe 230 mm - ohne Akku, ohne Ladegerät

Makita DGA 900 ZKX2 Akku Winkelschleifer 230 mm - 2x 18V im Transportkoffer + Sp …

Artikel-ID
12801

auf Lager, Versand bis 15:30

277,10 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 901 ZKU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 5x Diamant Trennscheibe - ohne Akku und Ladegerät

Makita DGA 901 ZKU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 5x Diam …

Artikel-ID
13410

auf Lager, Versand bis 15:30

346,40 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 901 ZKU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 5x Diamant Turbo Trennscheibe - ohne Akku und Ladegerät

Makita DGA 901 ZKU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 5x Diam …

Artikel-ID
13413

auf Lager, Versand bis 15:30

418,67 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 901 ZKU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 25x INOX Trennscheibe - ohne Akku und Ladegerät

Makita DGA 901 ZKU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 25x INO …

Artikel-ID
13414

auf Lager, Versand bis 15:30

357,29 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 901 M4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 2x 4,0Ah Akku - ohne Ladegerät

Makita DGA 901 M4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 2x 4,0 …

Artikel-ID
13415

auf Lager, Versand bis 15:30

462,23 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand


Makita DGA 901 PM4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 2x 4,0Ah Akku + Doppelladegerät

Makita DGA 901 PM4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 2x 4, …

Artikel-ID
13417

auf Lager, Versand bis 15:30

530,54 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 901 M4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 4x 4,0Ah Akku - ohne Ladegerät

Makita DGA 901 M4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 4x 4,0 …

Artikel-ID
13418

auf Lager, Versand bis 15:30

599,84 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Makita DGA 901 PM4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 4x 4,0Ah Akku + Doppelladegerät

Makita DGA 901 PM4KU2 Akku Winkelschleifer 36V ( 2x18V ) 230mm im Koffer + 4x 4, …

Artikel-ID
13419

auf Lager, Versand bis 15:30

669,14 €

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand